Enheter

I Nacka har vi förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja att ta ansvar. Vi leder och styr kommunen i processer med fokus på dem vi är till för. Varje process börjar i en nämnd och de mål som medborgarnas företrädare, de förtroendevalda politikerna, sätter upp i respektive nämnd. Varje process ska med utgångspunkt i dessa mål leverera något till Nackaborna. Vi har en organisation utan onödiga hierarkier, där cheferna har full rådighet över sin enhet för att på ett flexibelt sätt kunna samarbeta med andra och lösa sina uppdrag på bästa sätt med och för dem vi är till för.

Utvecklingsmöjligheter

Trainee & Praktik

CEO-trainee

Nacka kommuns stadsdirektör är den första i Sverige som valt att låta sig utmanas och ta tillvara på en nyexaminerad CEO trainee. Som CEO trainee är ditt uppdrag att komma med nya idéer och strategier. Du får delta i den lokalpolitiska processen där beslut om medborgarnas vardag fattas och du får möjlighet att bidra med ditt perspektiv till stadsledningen. Traineen gör omvärldspaningar, analyser och mindre utredningar. Det är viktigt att traineen ifrågasätter gamla invanda mönster och lyfter fram egna idéer hur vi på ett enklare sätt kan att ta oss an en uppgift. Rekryteringen av CEO trainee sker under våren.

Huddingetrainee

Huddingetrainee - socionom är ett samarbete mellan Nacka kommun, Huddinge kommun och Tyresö kommun. Alla kommuner erbjuder praktik- och traineeplatser, och du själv önskar i vilken kommun du vill göra din praktik. Socionomer erbjuds via det här programmet en praktikplats utöver det vanliga. Läs gärna mer om programmet och Emma som gjort sin praktik hos oss.
Läs mer här

Tekniksprånget

Nacka bygger stad och varje år söker vi dig som kan, vill och vågar vara med och driva stadsbyggnadsarbetet i en av Sveriges mest expansiva kommuner! Under de kommande åren behöver vi bland annat fler arkitekter,ingenjörer, lantmätare, handläggare och projektledare. Hos oss får du ta stort personligt ansvar och jobba i breda processer och utmanande projekt. Vi sitter i Sveriges modernaste stadshus, 10 minuter från Slussen. Av erfarenhet vet vi att ni studenter har massor att erbjuda oss och vi tar därför gärna emot ett antal praktikanter varje år som får lära sig mer om bland annat stadsutvecklingsprocessen! Är du intresserad av att praktisera hos oss?

Jobbsprånget

Nacka kommuns ambition är att arbeta med det nationella praktikprogrammet; Jobbsprånget under hösten. Vi har genom det här programmet en möjlighet att arbeta mer strukturerat och professionellt med att tillvarata kompetens och erfarenhet hos nyanlända akademiker (ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer). Programmet pågår under fyra månader och vi hoppas kunna stödja en snabbare introduktion för de nyanlända samt fylla ett kompetensgap på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer här

Frågor besvaras av Sara Nadbornik, HR-specialist, 08-718 91 91.

 

Sök lediga jobb

30 lediga jobb

Gruppledare till Mottagningsgruppen

barn- och familjeenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-02-12


Trafikplanerare till planenheten!

planenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-02-18


Förrättningslantmätare till KLM Nacka

lantmäterienheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-02-11


Lönecontroller till personalenheten!

personalenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Lönespecialist till personalenheten!

personalenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Gruppchef till familjerätten

barn- och familjeenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Biståndshandläggare till äldreenheten!

äldreenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-31


Kommunekolog till enheten för fastighetsförvaltning

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-31


Socialsekreterare för ensamkommande till etableringsenheten!

etableringsenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-31


Enheterna bygg/anläggning & fastighetsförvaltning söker koordinatorer

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Projektledare till enheten för fastighetsförvaltning

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Systemförvaltare till enheten för fastighetsförvaltning

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Fastighetsutvecklare till enheten för fastighetsförvaltning

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Gruppchef till markgruppen

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Markingenjörer till markgruppen

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Biträdande enhetschef till enheten för bygg och anläggning

enheten för bygg och anläggning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Överförmyndarhandläggare till överförmyndarenheten!

överförmyndarenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-25


Byggprojektledare Hus till enheten för bygg och anläggning

enheten för bygg och anläggning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Kommunledningskoordinatorer till Nacka kommun!

juridik- och kanslienheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-02-06


Controller till Nacka kommun!

controllerenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-21


Erfaren controller till kommunstyrelsen!

controllerenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-21


Projektcontroller till controllerenheten!

controllerenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-21


Två projektingenjörer till exploateringsenheten Nacka

exploateringsenheten Nacka, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Senior projektledare Värmdövägen till exploateringsenheten Nacka stad

exploateringsenheten Nacka stad, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Projektledare samverkansentreprenader till exploateringsenheten Nacka

exploateringsenheten Nacka, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Bostadsförvaltare till enheten för fastighetsförvaltning

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Teknisk förvaltare bostäder till enheten för fastighetsförvaltning

enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Planarkitekter till planenheten!

planenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-02-11


Exploateringsingenjör för markanvisningar

exploateringsenheten Nacka, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28


Projektledare/exploateringsingenjör

exploateringsenheten Nacka stad, Nacka
Sista ansökningsdatum 2018-01-28