logo

Ansök till Elevassisten till Björknässkolans särskola


1. Jag har erfarenhet av att arbeta med barn/elever med funktionsvariationer *

Ja
Nej

2. Jag har kunskap om tecken som stöd *

Ja
Nej