logo

Ansök till Socialpsykiatrin i Nacka kommun söker ny medarbetare till boendestödet


1. Har du läst omvårdnadsprogrammet med inriktning psykiatri, alternativt studerat socionom- eller likvärdig utbildning? *

Ja
Nej

2. Beskriv din utbildning. *

0 / 100

3. Beskriv din erfarenhet av målgruppen. *

4. Har du erfarenhet av att arbeta utifrån MI? *

Ja
Nej

5. Hur lång uppsägningstid har du? *

0 / 100